سفارش تبلیغ
صبا

تشنه کام

شعر

علی میبخشد

ما توبه نکردیم ولی میبخشد


بر تلخی ما او عسلی میبخشد


در روزجزا که سربه زیریم همه


ما را به محبت علی میبخشد[ سه شنبه 92/11/1 ] [ 7:34 صبح ] [ محسن مقیسه ] نظر