سفارش تبلیغ
صبا

تشنه کام

شعر

عبد عاصی

زبس من گنه کارم و عاصیم


دهم حق به تو گر که نشناسیم


ولی سر در خانه ام حک شده


زگهواره تا گور عباسیم[ یکشنبه 92/10/22 ] [ 1:22 عصر ] [ محسن مقیسه ] نظر