سفارش تبلیغ
صبا

تشنه کام

شعر

سمت خدا

از هر طرفی به سوی خود خواند مرا

جاماندم و او نامه فرستاد بیا

آگاه نبودم که روم تا به کجا

میگفت دلم که میروم سمت خدا

 

 [ چهارشنبه 91/9/15 ] [ 9:14 صبح ] [ محسن مقیسه ] نظر
رضا

سرمست ز یک نگاه و قاضی شدنت 

می دید در امتی مجازی شدنت

لبخند رضایتی به لب داشت حسین

میگفت که راضیم به راضی شدنت[ یکشنبه 91/9/12 ] [ 8:44 صبح ] [ محسن مقیسه ] نظر

::